గర్వంగా చెప్పుకునే పథకం ఇది: జగన్

We are Proud: తమ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలంతా కాలర్ ఎగరేసుకుని సగర్వంగా చెప్పుకునే పథకం గృహ నిర్మాణమని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్…