శూన్య సిద్ధాంతం

Null: ఆకాశం గగనం శూన్యం అని శూన్యానికి చాలా గాంభీర్యాన్ని పులిమింది అమరకోశం . శూన్యం అంటే ఏమీ లేనిది అనుకుంటే మనం శూన్యంలో కాలేసినట్లే . అసలు భువనభాండాలన్నీ శూన్యంలోనే ఉంటాయి . […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com