శివ ధనుర్భంగం

Lord Rama- Shiva Dhanassu: రాముడు లీలగా విల్లందుకున్నాడు. అవలీలగా ఎక్కుపెట్టాడు. అంతే ఒక్కసారిగా భూనభోంతరాళాలాలు దద్దరిల్లే శబ్దంతో ఫెళఫెళారావాలతో విరిగిపోయింది. “తస్యశబ్దో మహానాసీన్నిర్ఘాతసమనిస్వనః భూమికమ్పశ్చ సుమహాన్ పర్వతస్యేవ దీర్యతః” ఆ ధనుస్సు విరిగినప్పుడు […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com