అరుదైన మహిళా క్రికెటర్

Sensational Player: చాలా ఏళ్ళక్రితం సంగతి… ఈనాడు వసుంధరలో పనిచేసిన రోజులు. పదవతరగతి చదివే మిథాలీ రాజ్ అనే అమ్మాయి మహిళల…