‘ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి’ విజయం సాధించేనా..?

నాగ శౌర్య, శ్రీనివాస్ అవసరాల కలయికలో హ్యాట్రిక్ ఫిల్మ్ గా వస్తున్న చిత్రం ‘ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి’. ఈ చిత్రం…