స్విమ్స్ కు ఆక్సిజన్ కొరత

Oxygen shortage at Tirupathi SVIMS : తిరుపతి స్విమ్స్ కు సరఫరా అయ్యే ఆక్సిజన్ కోటాలో కోత పడనుంది. 15…