స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ లో ఏపీకి 11 అవార్డులు

స్వచ్చ అమృత్‌ మహోత్సవ్‌ కింద కేంద్ర గృహనిర్మాణ, పట్టణ వ్యవహారాలశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్‌ – 2022లో  ఆంధ్రప్రదేశ్‌ 11…