వైద్య రంగంలో స్వీడన్ శాస్త్రవేత్తకు నోబెల్ బహుమతి

వైద్యశాస్త్రం (ఫిజియాలజీ)లో చేసిన విశేష కృషికి స్వీడన్‌ శాస్త్రవేత్త స్వాంటే పాబూ నోబెల్‌ బహుమతి-2022కి ఎంపికయ్యారు. ఈ మేరకు స్వీడన్‌లోని కరోలిన్స్కా…