కాంతారావుకి మిగిలింది కత్తి గాయాలేనా?

కాంతారావు .. తెలుగు జానపద కథానాయకుడు. ఎన్టీఆర్ .. ఎన్నార్ తరువాత చెప్పుకునే పేరు. తెలుగు సినిమా కొత్త మార్పు దిశగా అడుగులు వేస్తున్న సమయంలో…