ప్రొ కబడ్డీ: జైపూర్, తమిళ్ తలైవాస్  విజయం

Pro Kabaddi: వివో ప్రో కబడ్డీ లీగ్ లో నేడు జరిగిన మ్యాచ్ ల్లో ఢిల్లీ పై జైపూర్, తెలుగు టైటాన్స్…