బార్లా తెరిచారు…బహుపరాక్

Telangana Unlock : హమ్మయ్య …తెలంగాణ అన్ లాక్ అయింది .. తెలంగాణ ప్రజలకు స్వేచ్ఛ వచ్చేసింది. ఇప్పటిదాకా స్వేచ్ఛ లేదా.. అదేనండి సగం స్వేచ్ఛ తో ఇబ్బంది పడ్డారు కదా .. ఇకనుంచి […]

కఠినంగా లాక్ డౌన్ అమలు

తెలంగాణాలో లాక్ డౌన్ ను కఠినంగా అమలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది పని లేకపోయినా, డూప్లికేట్ ఐ డి కార్డులు పెట్టుకుని రోడ్ల పైకి వస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీన్ని నివారించేందుకు నిబంధనలు పక్కాగా అమలు […]

తాగుబోతుల మద్యవ్యాకరణ సూత్రాలు!

తాగు అన్నది ఆదేశాత్మక క్రియాపదం. కొంతవరకు భావార్థకం కూడా. బోతు కలిపితే తాగుబోతు మనుష్య వాచకం. తాగుడు/తాగడం అన్నది భావార్థకం. తాగించు అన్నది మరొకరి ప్రమేయంతో జరిగే క్రియ. కలిసి తాగడం, ఒంటరిగా తాగడం, […]