దేవుళ్లకయినా వచనాలు తప్పదు

Double plural:మంగళగిరి నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయం, శాసనసభలున్న తుళ్లూరుకు వెళ్లేదారిలో కొన్ని బోర్డులు చూసిన ప్రతిసారీ నన్ను వెంటాడుతుంటాయి. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ ఫ్లై ఓవర్ దాటి యర్రబాలెం ఊరి వీధి మూల మలుపులో గుడి […]