జిహాదీలపై సోమాలియాలో ఉక్కుపాదం

Terrorism In Somalia ; సోమాలియా ప్రభుత్వం ఉగ్రవాదులపై ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. గల్ముదగ్ రాష్ట్రంలోని బహదో నగరంలో సుమారు 67 మంది ఉగ్రవాదులను సొమాలి సైన్యం హతమార్చింది. చనిపోయిన వారంతా అల్  షబాబ్ ఉగ్రవాద […]