న బూతో న భవిష్యతి

Real ‘Fake’ Calls: సన్నివేశం-1 ప్రజా ప్రతినిధి:- ఏమిరా! నకరాలు చేస్తున్నావా? కాళ్లు విరగ్గొడతా. ఏమనుకుంటున్నావో! అధికారి:- సార్…సార్…సార్…నా కాళ్ల మీద నేను నిలబడలేని వాడిని. తకరారులు, నకరాలు, కారాలు మిరియాలు నూరేంత…నకిలీలు చేసేంత […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com