కలవారి చేతిలో విలువయిన కాలం

Powerful Hand: Watches Worn by the Billionaires – Time Is Money : కోడి కూస్తే తెలవారుతుందని గుర్తు. కొమ్మల్లో పక్షులు రెక్కలల్లారుస్తూ కిలకిలారావాలు చేస్తే సూర్యుడొస్తున్నాడని సంకేతం. తూరుపు కొండల్లో […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com