తెలుగువారి పెళ్లికి పద్యాల తోరణం

Pure Traditional: ఉక్కళం రామ్మోహన్ వృత్తి రీత్యా పోలీసు ఉన్నతాధికారి. పద్నాలుగు భాషల్లో ప్రావీణ్యమున్న ‘సరస్వతీపుత్ర’ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులకు దూరపు బంధువు.…

పచ్చని పందిరి సాక్షిగా…

Perfect Marriage: “దేవుడి సాక్షిగా కులం సాక్షిగా గోత్రం సాక్షిగా పచ్చని పందిరి సాక్షిగా సభ సాక్షిగా పెళ్ళికి వచ్చిన పెద్దల…