అయోమయం చదువులు

Education-Employment: విద్య నిగూఢ  గుప్తమగు విత్తము; రూపము పురుషాలికిన్ విద్య యశస్సు, భోగకరి, విద్య గురుండు, విదేశ బంధుడున్ విద్య విశిష్ట దైవతము, విద్యకు సాటి ధనంబు లెదిలన్ విద్య న్రుపాల పూజితము, విద్యనెరుంగనివాడు […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com