ఉద్యోగమో రామచంద్రా!

శంకరమంచి సత్యం అమరావతి కథల్లో పాత్రలన్నీ మన మధ్య రోజూ తిరిగేవే. ఆ పాత్రల చేత ఆయన చెప్పించే తాత్వికత మనల్ను ఆలోచింపచేస్తుంది. సమాధానాలు చెప్పండని ప్రశ్నిస్తుంది. గొప్ప గొప్ప ఆదర్శాల మాటున దాగిన […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com