ఉప్మాతో ఉపమాలంకారానికి ఉపద్రవం

Upma-Language: “ఉపమా కాళిదాసస్య భారవే రర్థగౌరవం దండినః పదలాలిత్యం మాఘే సంతి త్రయోగుణాః“ ఉపమా అలంకారానికి కాళిదాసు, అర్థగౌరవానికి భారవి, పదలాలిత్యానికి దండి, ఈ మూడు గుణాలకు మాఘుడు పెట్టింది పేరు. వాల్మీకి బాటలోనే […]

ఉప్మా తిననివాడు దున్నపోతై పుట్టున్!

పూర్వం సూత మహామునిని ఏ టిఫిన్ అయితే త్వరగా అవుతుందో, ఏ టిఫిన్ చేసిపెడితే ఇల్లు చల్లగా ఉంటుందో, ఏ టిఫిన్ వలన కుటుంబ ఆరోగ్యం బావుంటుందో ఆ టిఫిన్ గురించి చెప్పమని దేవతలందరూ […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com