వేదాంత పాఠం

Panchayat Office In Smashana Vatika: “ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టి వర్ధనం ఉర్వారుక మివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్” ఇది అందరికీ తెలిసిన మహా మృత్యుంజయ మంత్రం. “మృత్యుంజయ” అని పేరు […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com