పచ్చ పాపడ్

Sweet Memories: వెదకబోయిన తీగ కాలికి తగిలినట్టంటే అతిశయోక్తి అవుతుందేమోగానీ… వెతక్కుండానే దొరికిన పాపడ్ అది. పెరుగు ప్యాకెట్ కోసమని మొన్నామధ్య ఓ దుకాణం కెళితే  ఐదు రూపాయలకు ఐదు పాపడాలు.. ఆ పొట్లం […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com