ఇకపై వర్చువల్ ప్రాణులు

Metaverse: Diving into a whole New World బ్రహ్మ సత్యం- జగత్తు మిథ్య. కానీ మనకు జగత్తు సత్యం- బ్రహ్మ మిథ్యగా కనిపిస్తూ, అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనముంటున్న, మనం చూస్తున్న, మనం అనుభవిస్తున్న […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com