విముక్తి అయితే నిజాంకు రాజ్ ప్రముఖ్ ఎలా ఇచ్చారు ?

నిజాం నిరంకుశ పాలన నుంచి విముక్తి కోసమే ఆపరేషన్ పోలో పేరిట జరిగిన సైనిక చర్య జరిగినట్టయితే నిజాంను భారత ప్రభుత్వమే రాజ్ ప్రముఖ్ గా ఎందుకు నియమించింది ? 1952 లో బూర్గుల […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com