ఎలుకతోలు తెచ్చి…

45 to 18: “దంతంబుల్ పడనప్పుడే తనువునందారూఢియున్నప్పుడే కాంతాసంఘము రోయనప్పుడె జరాక్రాంతంబు కానప్పుడే వింతల్ మేన చరించనప్పుడె కురుల్ వెల్వెల్లఁ గానప్పుడే చింతింపన్ వలె నీ పదాంబుజములన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!” అన్నాడు ధూర్జటి. వయసు పెరిగేకొద్దీ … Continue reading ఎలుకతోలు తెచ్చి…