రాజకీయ దూరం, దగ్గర

Politics.. only to use- not to do:  “నేను రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నా.. నా నుంచి రాజకీయం దూరం కాలేదు” “ప్రస్తుతం నేను రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నాను. నేను ఎలాంటి ఎన్నికల్లో పోటీ … Continue reading రాజకీయ దూరం, దగ్గర