ఎప్పుడూ గొడవలేనా?

Family Counselling : Q.నాకు 31 సంవత్సరాలు. పెళ్లి కాలేదు. అన్నయ్యకు కూడా కాలేదు. మా నాన్న ప్రభుత్వోద్యోగం చేసి రిటైర్ అయ్యారు. నా సమస్య అమ్మ, నాన్న, అన్న. నేను ఏం చెప్పినా … Continue reading ఎప్పుడూ గొడవలేనా?