అతను మారేదెలా?

Family Counselling : Q.నాకు వివాహమై రెండేళ్లు అయింది. ఇంకా పిల్లలు లేరు. పెళ్ళికి ముందు నాకు కోపం చాలా తక్కువ. మా వారి ప్రవర్తన వల్ల నాలో కోపం, చిరాకు పెరిగిపోయాయి. ఆయనకి … Continue reading అతను మారేదెలా?