మళ్లీ ఉద్యోగం చేయగలనా?

Family Counselling : Q. నా వయసు 32. వివాహమైంది. నేను 2009 లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసాను . 2012 వరకు సాఫ్ట్ వేర్ లో  చేసాను. తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల … Continue reading మళ్లీ ఉద్యోగం చేయగలనా?