శబ్ద కాలుష్యం

No Horn Pls:  ‘పువ్వాయ్ పువ్వాయ్ అంటాడు ఆటో అప్పారావు… పీపీపి నొక్కేస్తాడు స్కూటర్ సుబ్బారావు… ఛీ పాడు పొరికోళ్లంతా నా ఎన్కే పడ్తారు.. ఏందీ ఈ టెన్షన్… యమ్మా టెన్షన్‘  అంటూ ఓ తెలుగు సినిమాలో క్యాబరే డ్యాన్సర్ పాడుకున్న … Continue reading శబ్ద కాలుష్యం