వస్తున్నాడడిగో!

KA Paul Coming soon…… కె ఏ పాల్ మళ్లీ క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి రాక తప్పని పరిస్థితి మీద ఈనాడులో ఒక వార్త వచ్చింది. మిగతా పత్రికల్లో ఈ వార్త వచ్చినట్లు లేదు. కె … Continue reading వస్తున్నాడడిగో!