అరటిపండ్లకోసం ఓ క్లబ్బూ..! ఓ మ్యూజియమూ!!

ఆయన ఎప్పుడూ పసుపు రంగు దుస్తులలోనే కనిపిస్తుంటారు. అందుకు కారణం, ఆయన అరటిపండు ప్రేమికుడు. ఆయన పేరు కెన్ బానిస్టర్.అంతేకాదు, లాస్ ఏంజిల్స్ లో నివసించే ఈయన ఓ అంతర్జాతీయ అరటిపండ్ల క్లబ్బుని ఏర్పాటు … Continue reading అరటిపండ్లకోసం ఓ క్లబ్బూ..! ఓ మ్యూజియమూ!!