గేదె తంతోంది… అరెస్ట్ చేయండి సార్!

Madhya Pradesh Government To Procure Cow Urine Manure MP CM announced ‘Cow Cabinet’ ఫ్రెండ్లి పోలీసింగ్ అని ఈమధ్య కొత్త బిరుదు కోసం పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అంటే అంతకుముందు ఎనిమీ … Continue reading గేదె తంతోంది… అరెస్ట్ చేయండి సార్!