మునుగోడులో మునిగేది ఎవరు?

What For?: “ఉన్నది మనకు ఓటు; బతుకు తెరువుకే లోటు…” అని ఆరుద్ర అనవసరంగా తొందరపడి రాసేసినట్లున్నారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో ఓటు విలువ తెలుసుకుని ఉంటే… “ఉన్నది మనకు ఓటు; బతుకు తెరువుకే … Continue reading మునుగోడులో మునిగేది ఎవరు?