శివ పార్వతుల చదరంగం

Lord Siva-Chess: రెండ్రోజుల క్రితం 44వ అంతర్జాతీయ చెస్ ఒలింపియాడ్ వైభవంగా ముగిసింది. తమిళనాడులోని మహాబలిపురం వేదికగా ఈ పోటీలు జరిగాయి.  చదరంగం ఆట ప్రస్తావన మన పురాణాలు, ఇతిహాసాల్లోనే  ఉంది. శివపార్వతులు చదరంగం … Continue reading శివ పార్వతుల చదరంగం