నీటిపై తేలుతూ వచ్చిన వరదరాజస్వామి

Vyaghrapada Kshetram: వరదరాజస్వామి అనగానే అందరికీ ‘కంచి’ గుర్తుకు వస్తుంది. అనేక ఆలయాల సమాహారంగా కనిపించే ‘కంచి’లో వరదరాజ స్వామి కొలువై ఉన్నారు. ఆ స్వామి సౌందర్యం చూడటానికి రెండు కళ్లూ చాలవేమో అనిపిస్తుంది. … Continue reading నీటిపై తేలుతూ వచ్చిన వరదరాజస్వామి