కొడిగడుతున్న ఇంజనీరింగ్ చదువులు

Engineering seats in India hit 10-years low ఏటా సగటున భారత దేశం పాతిక లక్షల మంది ఇంజనీర్లను తయారు చేస్తోంది. వీరిలో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూల్లో ఉద్యోగం దొరకబుచ్చుకునే వారు పది శాతానికి … Continue reading కొడిగడుతున్న ఇంజనీరింగ్ చదువులు