శివరాజ్ పాటిల్ ఉవాచ

Costly (Silly)Comments: “ఊరికే ఉన్న ప్రాణానికి ఉరేసుకోవడం” ఎలాగో తెలియాలంటే కాంగ్రెస్ సీనియర్ లీడర్లను అడగండి చెప్తారు. ఒకపక్క రాహుల్ గాంధీ రోడ్లమీద పడి కనిపించిన ప్రతి గుడికి తడి వస్త్రాలతో వెళ్లి, భక్తిగా … Continue reading శివరాజ్ పాటిల్ ఉవాచ