ముగ్గు.. ఓ అందమైన కళ

VM Brothers – MuraiVaasal: ముగ్గు…. దక్షిణాదిన ప్రతీ సంప్రదాయ కుటుంబ లోగిళ్లలో.. చుక్కలు, గీతలను కలుపుతూ ప్రతీ ఇంటిముందు ఆకట్టుకునే ఓ అందమైన డిజైన్. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల్లో ప్రతీ ఇంటి ఫ్లోర్ పై … Continue reading ముగ్గు.. ఓ అందమైన కళ