సామాన్యుడి గోచీ విలువెంత?

Social consciousness: మృత్యుంజయ్ తెలుగులో మంచి కార్టూనిస్ట్. ప్రస్తుతం నమస్తే తెలంగాణ దినపత్రికలో పనిచేస్తున్నాడు. అంతకుముందు ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో పనిచేసినప్పుడు నా సహచర ఉద్యోగి. కష్టాలు, కన్నీళ్ల తెలంగాణ పల్లె నుండి పొట్ట చేతపట్టుకుని … Continue reading సామాన్యుడి గోచీ విలువెంత?