ఇంతేనా మహిళా దినోత్సవమంటే?

Women’s Day: మార్చి 8 వస్తోందంటే చాలు , పేపర్లు, టీవీల్లో మహిళా దినోత్సవం గురించి హోరెత్తుతుంది. అలాఅని వారికోసం ప్రత్యేక పథకాలు ఏమీ ఉండవు. నామ మాత్రంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. కొన్ని దేశాల్లో … Continue reading ఇంతేనా మహిళా దినోత్సవమంటే?