ఒక రద్దు – ఎన్నో వాదాలు

Farm Laws Repeal: Who will gain? ఒకే అంశం.. కానీ, ఎవరి కోణం వారిదే… సాగుచట్టాలను రద్దు చేస్తామన్న ప్రధాని ప్రకటన అలా వెలువడిందో, లేదో.. మీడియాతో పాటు… సోషల్ మీడియాలోనూ ఈ … Continue reading ఒక రద్దు – ఎన్నో వాదాలు