అదానీ రోడ్ లు…అంబాని స్టేషన్లు

National Monetisation Pipeline ఎయిర్ పోర్ట్ లు ప్రైవేటుపరం అయిపోయాయి. పోర్ట్ లు ప్రైవేటుపరం అయిపోయాయి. రైళ్ళు ప్రైవేటుపరం అయిపోయాయి. ఇక ఇప్పుడు రోడ్ ల వంతు. రైల్వే స్టేషన్ ల వంతు. టెలికాం టవర్ ల వంతు. గ్యాస్ పైప్ … Continue reading అదానీ రోడ్ లు…అంబాని స్టేషన్లు