నట శిఖరం… మహా గ్రంథం

Akkineni.. a True inspiration for future generations…..జీవితం చాలా చిన్నది .. కాలం కరిగిపోతూనే ఉంటుంది .. సమయం తరిగిపోతూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడో ఏదో సాధించాలని కూర్చుంటే చివరికి నిరాశే మిగులుతుంది. ఆశయాన్ని … Continue reading నట శిఖరం… మహా గ్రంథం