పండోరా బాగోతం

Pandora Papers row…. యూ టూ బ్రూటస్… షేక్ స్పియర్ రాసిన ప్రసిద్ధ నాటకం “జూలియస్ సీజర్” లో ప్రసిద్ధ వాక్యాలివి. తనను చంపడానికి కుట్ర పన్నిన అనేకమందిలో తన ప్రాణ స్నేహితుడు కూడా … Continue reading పండోరా బాగోతం