భాష గాలిలో దీపం

Plane-Language: మానం, విమానం పదాల మధ్య శబ్ద సారూప్యం తప్ప…ఇక ఏ రకమయిన సంబంధం లేదని భాషాశాస్త్రవేత్తలు అనుకోవడానికి వీల్లేకుండా…విమానాలు మన మానం తీసి అర్థ సారూప్యాన్ని సాధిస్తూ ఉంటాయి. విమానాశ్రయానికి వెళుతున్న ప్రతిసారీ … Continue reading భాష గాలిలో దీపం