ఆత్మహత్యలు పరిష్కారం కాదు

Tragedy Stories: జీవితం సుఖంగా ఉండడానికి ఏం కావాలని ఎవరినైనా అడగండి. డబ్బు, అందం ఉండాలని నూటికి తొంభై మంది చెప్తారు. డబ్బుతో ఏదైనా చెయ్యచ్చు, కొనచ్చనే అభిప్రాయమే ఇందుకు కారణం. అందుకే అందం, … Continue reading ఆత్మహత్యలు పరిష్కారం కాదు