ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకొచ్చింది

Traffic satires:  ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకొచ్చింది అన్నది మాజీ ముఖ్యమంత్రి సతీమణి వాదన. అరే…! ఈరోజుకిదే గొప్ప (అ)శాస్త్రీయమైన పలుకన్నది అధికారపార్టీ మహిళా ఎంపీ సెటైరికల్ కౌంటర్. మొత్తంగా… అంత పెద్ద సోషల్ … Continue reading ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకొచ్చింది