7.1 C
New York
Saturday, December 2, 2023

Buy now

Home'ఐ'ధాత్రి ప్రత్యేకంపాట పాటకొక భాష పుడుతోంది

పాట పాటకొక భాష పుడుతోంది

No Meaning Bro:
“కాలః త్రిగుణ సంశ్లేషం కాలః గమన సంకాశం
కాలః వర్జయేత్ చారణం కాలః జన్మనాజాయతే జయం

బ్రోదిన జన్మలేశం బ్రోవగ ధర్మశేషం
బ్రోచిన కర్మహాసం బ్రోదరచిద్విలాసం
స్వయం శ్రియం ద్వయం
బ్రహ్మ: పూర్ణబృహస్పతిః సబ్రహ్మీపూర్వసమాకృతిః ప్రపర్వ గర్వ నిర్వాణావృతి
విశ్వశ్రేయ సమర్పతిః సువిజ్ఞశ్రీయశిఖాద్యుతిః
విదేహగేహవాహజాగృతి

కాలాభీల సమోద్ధతస్వైరం కాలాలీల సమర్పిత స్మైరం కాల:
సర్వసమర్చిత స్థైర్యం కాల: పర్వ సమున్నత శౌర్యం
మృత్యో సత్యససేవిత ధర్మం
మృత్యోసత్వసఘోషిత మర్మం
మృత్యో భృత్యుసమీకృత మర్మం
మృత్యో నిత్యససంచితకర్మం”

ఇది ఈరోజు విడుదలైన పాట..
ఒక్కసారి ఇక్కడ సంస్కృతపరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళంతా దీనిని చదవండి. ఇది ఏరకంగా సంస్కృత గీతం అవుతుందో, అసలు ఇది ఏ భాషలో వ్రాసిందో ఆ రచయితే చెప్పాలి. ముందు వ్రాయించుకున్న వాళ్ళకైనా తెలుస్తోందా అసలేం చేస్తున్నారో? వ్యూస్ తప్ప వేరే ఏ నియమాలూ, నిబద్ధతా అక్కర్లేదు.

బ్రోదిన- పదముందా సంస్కృతములో? అసలు ఏ భాషలోనైనా?
కాలం ద్వయమెట్లా అవుతుంది?
బ్రహ్మ బృహస్పతి ఎట్లా అయ్యాడు?
స్మైరమంటే? ఒక్కొక్కటి నేను చెప్పలేను.. మీరే చదువుకోండి.

ట్యూన్ కు పదాలు ఏవైనా పొదగవచ్చు.. కానీ అవి అర్థవంతమై, భాషాపరంగా సుసంపన్నంగా ఉండాలి. తెలుగు సినిమా పాటను గ్రాంటెడ్ గా తీసుకుని ఏదైనా వ్రాయవచ్చు అనుకుంటున్నారు కొంతమంది. అసలు ఎక్కువ బాధ్యత తెలుగు సినిమాకే ఉంది.. త్వరగా ప్రచారంలోకి వెళ్ళేది సినిమా పాటే.

ఆ రచయిత ఎవరైనా నాకు వ్యక్తిగత పరిచయమూ, విభేదమూ రెండూ లేవు.  అప్పుడెప్పుడో “వాసవసుహాస” పాట అప్పుడే ఇదే చెప్పాను. అయినా మళ్ళీ ఇలానే వ్రాయడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. ఆయన సంస్కృతం నేర్చుకున్నాక వ్రాయడం మంచిది. అంతవరకూ మంచి తెలుగు పాటలు వ్రాసుకోవచ్చు హాయిగా. గొప్ప సంస్కృత జ్ఞానమున్నా వేటూరి, సిరివెన్నెల వంటివారు గొప్ప గొప్ప తెలుగుపాటలందించారు. అలా చేయకుండా ఇలా సంస్కృతాన్ని అవమానించడం మంచిది కాదు.

ఇక్కడున్న సంస్కృత పండితులంతా ఒక్కసారి ఇది చదవండి.. దీనిమీద చర్చ జరగాలి. సినిమా అయినంత మాత్రా‌న భాషకు విలువ ఇవ్వవలసిన పన్లేదు అంటే కచ్చితంగా తీవ్రపరిణామాలుంటాయి. అసలు చిత్రరంగంలో పెద్దలు దీనిగురించి మాట్లాడాలి. భాషను గౌరవించాలి. ఏమీ పట్టనట్లుంటే నష్టం భాషకే కాదు.. పెద్ద ద్రోహం చేసినవాళ్ళవుతారు కూడా. తెలుగులో వ్రాసేవాళ్ళతో ఇంగ్లీష్ పదాలు వ్రాయించడం సరే.‌. మరీ ఇలా సంస్కృతం పేరుతో అర్థం లేనివి వ్రాయిస్తే ఇక ఎంతవరకూ గౌరవాన్ని నిలుపుకుంటారో వారే నిర్ణయించుకోవాలి.

పవన్ కల్యాణ్ ఫేసుతోనో, థమన్ బీటుతోనో పాట హిట్టు కావచ్చు.. కానీ భాషాపరిజ్ఞానం లేని పాట వృథా. ఇది భాషకు తెలుగుసినిమా చేస్తున్న ద్రోహంగా నిలిచిపోతుంది.

నా విమర్శ ఘాటుగా ఉండవచ్చు.. కానీ భాష కోసం నలుగురూ ఏకం కావలసిన సమయమిది.

-నాగ గురునాథ శర్మ

ఈ పోస్టును ప్రచురించాల్సిందిగా చాలామంది భాషాభిమానులు ఐ ధాత్రిని కోరారు. బహుశా సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్న పోస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈ గీత రచయిత దీనిమీద వివరణ ఇచ్చినా…లేక పవన్ కల్యాణ్ చెప్పినట్లు అపార సంస్కృత పాండిత్యం ఉన్న త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ వివరణ ఇచ్చినా ప్రచురించడానికి ఐ ధాత్రి సిద్ధంగా ఉంది.

నాగ గురునాథ శర్మగారికి,
నమస్సులు. మీరు శంకరాభరణంలో శంకరశాస్త్రిలా ఎప్పుడో పడవల్లో ప్రయాణం చేసిన రోజుల్లో ఇరుక్కుపోయారు. ఇప్పుడు రాకెట్లు…జాకెట్లు…అన్నీ వచ్చాయి. వేగం పెరిగి బ్రో…చేగు వేరా! లేరా! నిను వినా! టక టకా! పద పదా! అని రాసి పాడుతున్న ఆధునిక మైసూరు వాసుదేవాచారుల కాలకల్యాణ వాగ్గేయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి నీళ్లల్లో పడవలు వదిలి అనంతార్థ అంతరిక్ష వ్యోమనౌకల్లోకి రండి. ఇందులో అర్థం కాకపోవడానికి ఏమీ లేదు. నాకర్థమయినంత వరకు ఇలా అనుకుంటున్నాను. కాకపొతే నా అజ్ఞానాన్ని క్షమించగలరు.

“ధర్మశేషం ఇంగువ కట్టిన గుడ్డగా మిగిలి ఉండడానికి బ్రోదిన ఆ హీరో లీలామానుష జన్మ లేశం కారణం అన్న అత్యంత సరళమయిన, సంకర భాషాంకుర బ్రోదర చిద్విలాస హాస సుమ పేశల కేశ పాశ విచలిత విస్మిత బ్రోచిత రచిత ఖచిత స్వయంప్రకటిత అణు విస్ఫోటక విద్యుజ్జ్వలిత ప్రకట భయంకర అఖర్వ పర్వ గర్వ ఖండన మండన భండన కుండిన నిత్య అమృత్యు సత్య వ్యత్యయ విదేహ గేహ మోహ బధిరాంధకార కాలాతీత బ్రోమయ బ్రోరస బ్రోపాద బ్రోఘటనాఘటన అభ్రంలిహాదభ్ర విభ్రమా భ్రమ నిర్భ్రమ బ్రోగీన్ద్ర శయన బ్రోగలాలస మము బ్రోవగ రా రా! ద్రివినుండి భ్రువికి ద్రిగిరా! బ్రోవ రా! మ్రము బ్రోచేవారెవరెవరురా! పురు బ్రోత్తమా!”

ఫిలిం నగర్ స్టూడియో గేట్ల ముందు విరివిగా దొరికే-
బ్రోణినీయం
బ్రోకాలద్వయ సిద్ధాంత కౌముది
బ్రోరత్నాకరం
బ్రోరాయాంధ్ర నిఘంటువు
బ్రోమంజరి
బ్రోషాలంకార సూత్ర విమర్శ
బ్రోషోత్పత్తి వ్యాఖ్యాన సంహిత
బ్రోభ్రమర గీత
బ్రోపురాణ మంజరి
బ్రోశబ్దార్థ చంద్రిక
బ్రోగుణ వస్తు దీపిక
బ్రోణ్మయ చింతామణి
బ్రోత్పత్తి భ్రాంతి
బ్రోపర్వ విమర్శనా సర్వస్వము
బ్రోకుల గీత
బ్రోజ్ఞానందలహరి
బ్రోవికాస చంద్రిక- ఇత్యాది పుస్తకాలను తరచి చూస్తే పాలకు- పాలు; నీళ్లకు-నీళ్లు వేరుపడి అర్థమయినట్లు-
బ్రోలకు- బ్రోలు బ్రేవుమంటూ ప్రంటి క్రింద న్రలిగి…అర్థమవుతాయి!

సంస్కృతం మాటకు ముందు ఉపసర్గ చేరిస్తే కొత్త మాటలు పుడతాయని సంస్కృత భాషాభిమాని అయిన మీకు చెప్పాల్సిన పనిలేదు. పాటకొక భాష పుట్టించే మమ్మల్ను అర్థం చేసుకోవడానికి మీలాంటివారికి వెయ్యి జన్మలు కావాలి. మాది సంస్కృతం అని నిర్ణయించడానికి మీరెవరు? మీకున్న పాండిత్యం ఎంత?
సంస్కృతంతో పాటు-
కుసంస్కృతం
విసంస్కృతం
అసంస్కృతం
నసంస్కృతం
క్షయస్కృతం
భయస్కృతం
సంకరకృతం
ఉన్మత్కృతం
పైశాచి
నిశాచి
నిష్పూచి
నిద్రాచి
అపాచీ
విపాచి లాంటి ప్రకృతిసహజంగా మాలో ఏ పూటకు ఆపూట పాటకొక భాషగా పుట్టి బట్టకట్టే ప్రాకృత భాషలు ఎన్నో ఉన్నాయి. మీకు తెలిసిందే భాష కాదు. మీకు తెలియనిది భాష కాకపోదు.

సినీ సంస్కృత జ్ఞానం లేకుండా అపార కృపా పారావారులయిన బ్రోదిన బ్రోలను విమర్శించకండి. దయచేసి ముందు మీ జ్ఞానానికి ఉన్న పరిమితులను తెలుసుకోండి. కావాలంటే అపార సంస్కృత కృపతో మీకు బ్రోలు బ్రోది చెట్ల క్రింద బ్రోతత్వ విచార జ్ఞానామృత వృష్టితో ట్యూషన్లు చెబుతారు. వెళ్లి బుద్ధిగా నేర్చుకోండి!

ఇంకోసారి ప్రల్లెత్తు మ్రాట అన్నారో!
ఖ్రబడ్దార్!
మ్రిమ్రల్ని బ్రోచేవారుండరు!

-పమిడికాల్వ మధుసూదన్
9989090018

RELATED ARTICLES

Most Popular

న్యూస్