పాదుకయినా కాకపోతిని!

మొదటి కథ- పద్నాలుగేళ్లు పాలించిన “చెప్పు” రామాయణ గాధలు తెలియనిదెవరికి?  కాకపోతే- రాత్రంతా రామాయణం విని, పొద్దున్నే సీతకు రాముడేమవుతాడని అడుగుతుంటాం కాబట్టి-మరలనిదేల రామాయణంబన్న . . . రోజూ తినే అన్నమే మళ్లీ […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com