వినూత్నం ఈ అందాల పోటీలు

Naturality: కన్నెతనం వన్నె మాసి ప్రౌఢత్వం పారిపోయి మధ్యవయను తొంగిచూసిన ముసలిరూపు ముంచుకు రాదా! ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చందమామలో చదివిన ఫోటో కవిత. వయసు గురించి ఎప్పుడు విన్నా గుర్తుకు వస్తుంది. నిజమే, వయసు […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com